Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ιατρού παθολόγου με σύμβαση μίσθωσης έργου για τη δομή ΚΗΦΗ στο Δήμο Πρέβεζας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ιατρού παθολόγου με σύμβαση μίσθωσης έργου για τη δομή ΚΗΦΗ στο Δήμο Πρέβεζας

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ και την σχετική αίτηση εδώ.