Αλλαγή χώρου διεξαγωγής του Ευρωπαϊκού Forum Αθλητικού Τουρισμού λόγω των καιρικών συνθηκών

Αλλαγή χώρου διεξαγωγής του Ευρωπαϊκού Forum Αθλητικού Τουρισμού λόγω των καιρικών συνθηκών

09_07_1