Ανακοίνωση ωραρίου υποδοχής δημοτών από τον Δήμαρχο στο Δημαρχείο Πρέβεζας και στα πρώην Δημαρχεία Ζαλόγγου και Λούρου

Ανακοίνωση ωραρίου υποδοχής δημοτών από τον Δήμαρχο στο Δημαρχείο Πρέβεζας και στα πρώην Δημαρχεία Ζαλόγγου και Λούρου

09_13_1