Αρνητικά όλα τα αποτελέσματα από ταrapid test σε εργαζόμενους του Δήμου Πρέβεζας

Αρνητικά όλα τα αποτελέσματα από ταrapid test σε εργαζόμενους του Δήμου Πρέβεζας

12_11_1