Εντάχθηκε το τριπλό έργο του κόμβου στο Φόρο Πρέβεζας 1.080.000 ευρώ που είχε υποβάλει ο Δήμαρχος Πρέβεζας Νίκος Γεωργάκος

Εντάχθηκε το τριπλό έργο του κόμβου στο Φόρο Πρέβεζας 1.080.000 ευρώ που είχε υποβάλει ο Δήμαρχος Πρέβεζας Νίκος Γεωργάκος

12_27_1