Επίσκεψη του Δημάρχου Πρέβεζας στο Πολυδύναμο Κέντρο του ΟΚΑΝΑ

Επίσκεψη του Δημάρχου Πρέβεζας στο Πολυδύναμο Κέντρο του ΟΚΑΝΑ

06_24_2