Εποικοδομητική συνάντηση του Δημάρχου Πρέβεζας και της κ. Αθηνάς Κωνσταντάκη με το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου “Πρέβεζα”

Εποικοδομητική συνάντηση του Δημάρχου Πρέβεζας και της κ. Αθηνάς Κωνσταντάκη με το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου “Πρέβεζα”

09_06_1