Η Μαρτυρική Κοινότητα Κρυοπηγής Πρέβεζας τίμησε τη μνήμη των 23 εκτελεσθέντων της Μ. Παρασκευής 1944

Η Μαρτυρική Κοινότητα Κρυοπηγής Πρέβεζας τίμησε τη μνήμη των 23 εκτελεσθέντων της Μ. Παρασκευής 1944

04_14_1