Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την αποκατάσταση των πληγέντων από το σεισμό της 5ης Φεβρουαρίου 2019

Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την αποκατάσταση των πληγέντων από το σεισμό της 5ης Φεβρουαρίου 2019

12_12_1