Με επιτυχία και συμμετοχή μεγάλου πλήθους Δημοτών πραγματοποιήθηκε ο απολογισμός 2019- 2023 από τον Δήμαρχο Νίκο Γεωργάκο

Με επιτυχία και συμμετοχή μεγάλου πλήθους Δημοτών πραγματοποιήθηκε ο απολογισμός 2019- 2023 από τον Δήμαρχο Νίκο Γεωργάκο

09_25_1