Με υπογραφή Γεωργάκου ξεκινούν έργα επισκευής και συντήρησης των σχολείων του Δήμου Πρέβεζας ύψους 372.084 €

Με υπογραφή Γεωργάκου ξεκινούν έργα επισκευής και συντήρησης των σχολείων του Δήμου Πρέβεζας ύψους 372.084 €

04_11_1