Ολοκληρώθηκε η διαδικασία – υποβάλει ο Δήμος Πρέβεζας την πρότασή του στο πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» προϋπολογισμού 843.600,00 €

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία – υποβάλει ο Δήμος Πρέβεζας την πρότασή του στο πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» προϋπολογισμού 843.600,00 €

03_23_1