Ομιλητής στο τραπέζι των δέκα Δημάρχων στο VIII DELPHI FORUM ο Δήμαρχος Πρέβεζας κ. Νίκος Γεωργάκος

Ομιλητής στο τραπέζι των δέκα Δημάρχων στο VIII DELPHI FORUM ο Δήμαρχος Πρέβεζας κ. Νίκος Γεωργάκος

04_27_1