Ο Δήμαρχος Πρέβεζας εφαρμόζει το ψηφιακό “e-democracy” δίνοντας το βήμα συμμετοχής στους Δημότες

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας εφαρμόζει το ψηφιακό “e-democracy” δίνοντας το βήμα συμμετοχής στους Δημότες

12_21_1