Ο Δήμαρχος Πρέβεζας Νίκος Γεωργάκος όρκισε τα 9 μόνιμα στελέχη του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” που πέτυχε να μονιμοποιήσει

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας Νίκος Γεωργάκος όρκισε τα 9 μόνιμα στελέχη του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” που πέτυχε να μονιμοποιήσει

05_11_1