Ο Δήμος Πρέβεζας προχωρά στις αποκαταστάσεις των ζημιών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα μετά την κήρυξη των Δημοτικών Ενοτήτων Ζαλόγγου και Λούρου σε έκτακτη ανάγκη

Ο Δήμος Πρέβεζας προχωρά στις αποκαταστάσεις των ζημιών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα μετά την κήρυξη των Δημοτικών Ενοτήτων Ζαλόγγου και Λούρου σε έκτακτη ανάγκη

11_20_2