Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Δ.Ε. Λούρου και Ζαλόγγου μετά τον σεισμό της 21ης Μαρτίου 2020

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Δ.Ε. Λούρου και Ζαλόγγου μετά τον σεισμό της 21ης Μαρτίου 2020

03_23_4