Συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Πρέβεζας κ. Νικόλαου Γεωργάκου με τον Πρόεδρο της ΜΟΔ Α.Ε. κ. Γεώργιο Παπαδημητρίου

Συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Πρέβεζας κ. Νικόλαου Γεωργάκου με τον Πρόεδρο της ΜΟΔ Α.Ε. κ. Γεώργιο Παπαδημητρίου

11_25_1