Συνάντηση του Δημάρχου Πρέβεζας με τους «χρυσούς» Πρεβεζάνους πρωταθλητές Ελλάδας του «αμπαλί»

Συνάντηση του Δημάρχου Πρέβεζας με τους «χρυσούς» Πρεβεζάνους πρωταθλητές Ελλάδας του «αμπαλί»

06_16_1