Συνάντηση του Δημάρχου Πρέβεζας με τον Υφυπουργό Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Συνάντηση του Δημάρχου Πρέβεζας με τον Υφυπουργό Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

12_14_1