Συνάντηση του Δημάρχου Πρέβεζας με τους εργαζόμενους στις Δομές της ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.

Συνάντηση του Δημάρχου Πρέβεζας με τους εργαζόμενους στις Δομές της ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.

10_07_1