Το νέο δίκτυο ύδρευσης γίνεται πράξη! Σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες αντικατάστασης των παλαιών αγωγών ύδρευσης του Δήμου Πρέβεζας

Το νέο δίκτυο ύδρευσης γίνεται πράξη! Σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες αντικατάστασης των παλαιών αγωγών ύδρευσης του Δήμου Πρέβεζας

07_07_1