Υπογραφή σύμβασης σημαντικού έργου για τη Δ.Ε.Υ.Α Πρέβεζας του δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης προϋπολογισμού 1.375.000 ευρώ

Υπογραφή σύμβασης σημαντικού έργου για τη Δ.Ε.Υ.Α Πρέβεζας του δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης προϋπολογισμού 1.375.000 ευρώ

03_09_1