Χαιρετισμός Αντιδημάρχου Πρέβεζας κ. Γιάννη Δαρδαμάνη στην αρχική εκδήλωση του Δ΄ Πανελληνίου Συνεδρίου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων

Χαιρετισμός Αντιδημάρχου Πρέβεζας κ. Γιάννη Δαρδαμάνη στην αρχική εκδήλωση του Δ΄ Πανελληνίου Συνεδρίου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων

11_08_2