499.500 ευρώ για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας στην T.Κ Χειμαδιού

499.500 ευρώ για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας στην T.Κ Χειμαδιού

08_25_1