Ανάκληση Απόφασης 12/2016

Ανάκληση Απόφασης 12/2016

Η απόφαση ανακλήθηκε διότι εκδόθηκε εκ παραδρομής πριν την 83/2016 Α.Ο.Ε. Η σωστή απόφαση είναι η 37/2016.

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο