123/2023 «Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων στις θέσεις «ΛΟΥΣΤΡΕΣ Α’» και «ΛΟΥΣΤΡΕΣ Β’» στην Τοπική Κοινότητα Λούρου, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας»

123/2023 «Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων στις θέσεις «ΛΟΥΣΤΡΕΣ Α’» και «ΛΟΥΣΤΡΕΣ Β’» στην Τοπική Κοινότητα Λούρου, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας»

123_2023