135/2023 «Έγκριση εκμίσθωσης 30,00 τ.μ. τμήματος αιγιαλού, Κοινότητας Βράχου, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας»

135/2023 «Έγκριση εκμίσθωσης 30,00 τ.μ. τμήματος αιγιαλού, Κοινότητας Βράχου, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας»

135_2023