136/2023 «Εξέταση αίτησης κ. Καλδάνη Αικατερίνη του Σωκράτη για διακοπή μίσθωσης των αριθ. 09 και 10 καταστημάτων του εμπορικού κέντρου Τοπ. Κοινότητας Ωρωπού»

136/2023 «Εξέταση αίτησης κ. Καλδάνη Αικατερίνη του Σωκράτη για διακοπή μίσθωσης των αριθ. 09 και 10 καταστημάτων του εμπορικού κέντρου Τοπ. Κοινότητας Ωρωπού»

136_2023