240/2022 Εξέταση αίτησης παράτασης μίσθωσης δημοτικής έκτασης 10,00 τ.μ., Κοινότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας

240/2022 Εξέταση αίτησης παράτασης μίσθωσης δημοτικής έκτασης 10,00 τ.μ., Κοινότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας

240_2022