246/2022 «Εξέταση αίτησης παράτασης μίσθωσης Δημοτικού ακινήτου- καταστήματος Χρ. Κοντού 9, Κοινότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας»

246/2022 «Εξέταση αίτησης παράτασης μίσθωσης Δημοτικού ακινήτου- καταστήματος Χρ. Κοντού 9, Κοινότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας»

246_2022