248/2022 «Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη θέση «ΣΚΑΛΑ» Δημ. Εν. Λούρου, για στέγαση γραφείων επαγγελματικής χρήσης»

248/2022 «Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη θέση «ΣΚΑΛΑ» Δημ. Εν. Λούρου, για στέγαση γραφείων επαγγελματικής χρήσης»

248_2022