263/2020 «Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (καφενείο) στην κοινότητα Κοτσανόπουλου , Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας».

263/2020 «Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (καφενείο) στην κοινότητα Κοτσανόπουλου , Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας».

263_2020