276/2018 – Εξέταση αίτησης για μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης δημοτικού ακινήτου στη θέση “ΤΣΟΥΚΕΣ”, Τ.Κ. Καναλίου, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

276/2018 – Εξέταση αίτησης για μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης δημοτικού ακινήτου στη θέση “ΤΣΟΥΚΕΣ”, Τ.Κ. Καναλίου, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

276_2018