101/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2018

101/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2018

101

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο