105/2018 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 17,00 τ.μ. στην Τ.Κ. Άνω Ράχης, Δημ.Εν.Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

105/2018 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 17,00 τ.μ. στην Τ.Κ. Άνω Ράχης, Δημ.Εν.Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

105

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο