107/2018 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ», έκτασης 3,5 στρ., Τοπικής Κοινότητας Ωρωπού, Δημ.Εν.Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

107/2018 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ», έκτασης 3,5 στρ., Τοπικής Κοινότητας Ωρωπού, Δημ.Εν.Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

107

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο