11/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης για τις ανάγκες του δήμου Πρέβεζας έτους 2018

11/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης για τις ανάγκες του δήμου Πρέβεζας έτους 2018

11

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο