116/2018 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΦΛΑΜΠΟΥΡΑ» Τοπικής Κοινότητας Ρευματιάς, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για κατασκευή πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.

116/2018 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΦΛΑΜΠΟΥΡΑ» Τοπικής Κοινότητας Ρευματιάς, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για κατασκευή πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.

116

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο