122/2018 – Κατακύρωση διαγωνισμού για την εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού και παραλία στη θέση «ΣΑΜΑΚΙΑ» Τοπικής Κοινότητας Μύτικα, Δημ.Εν. Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.

122/2018 – Κατακύρωση διαγωνισμού για την εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού και παραλία στη θέση «ΣΑΜΑΚΙΑ» Τοπικής Κοινότητας Μύτικα, Δημ.Εν. Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.

122

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο