127/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργο “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ – TUV HELLAS ( TUV NORD ) Α.Ε. – ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αρ. 25232/6-9-2017 – ΑΔΑΜ 17SYMV001913168

127/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργο “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ – TUV HELLAS ( TUV NORD ) Α.Ε. – ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αρ. 25232/6-9-2017 – ΑΔΑΜ 17SYMV001913168

127

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο