130/2022 Προσκύρωση εδαφικού τμήματος στο Ο.Τ.: Γ178 της επέκτασης Ρ/Σ Πόλεως Πρέβεζας στην περιοχή “Υδραγωγείου”

130/2022 Προσκύρωση εδαφικού τμήματος στο Ο.Τ.: Γ178 της επέκτασης Ρ/Σ Πόλεως Πρέβεζας στην περιοχή “Υδραγωγείου”

130