13/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τοκοχρεολύσια δανείων έτους 2018.

13/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τοκοχρεολύσια δανείων έτους 2018.

13

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο