132/2021 Υποβολή έκθεσης εκτιμητικής επιτροπή ακινήτων που αφορά την ενοικίαση χώρου για τη στέγαση βρεφικού σταθμού στην ευρύτερη περιοχή Μαργαρώνας-Αγ. Τριάδας-Αγ. Θωμά της ΔΕ Πρέβεζας σύμφωνα με την 17763/16-09-2020 διακήρυξης

132/2021 Υποβολή έκθεσης εκτιμητικής επιτροπή ακινήτων που αφορά την ενοικίαση χώρου για τη στέγαση βρεφικού σταθμού στην ευρύτερη περιοχή Μαργαρώνας-Αγ. Τριάδας-Αγ. Θωμά της ΔΕ Πρέβεζας σύμφωνα με την 17763/16-09-2020 διακήρυξης

132