133/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙ» Τοπ. Κοιν. Λούρου, Δημ. Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.

133/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙ» Τοπ. Κοιν. Λούρου, Δημ. Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.

133

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο