138/2021 Υποβολή έκθεσης εκτιμητικής επιτροπή ακινήτων που αφορά την εκτίμηση της αξίας οφειλόμενης γης συνολικού εμβαδού 86,84 m2 σε χρήμα για την ιδιοκτησία με ΚΑ (01 03 12) στο ΟΤ Γ251 επέκτασης Νοσοκομείου.

138/2021 Υποβολή έκθεσης εκτιμητικής επιτροπή ακινήτων που αφορά την εκτίμηση της αξίας οφειλόμενης γης συνολικού εμβαδού 86,84 m2 σε χρήμα για την ιδιοκτησία με ΚΑ (01 03 12) στο ΟΤ Γ251 επέκτασης Νοσοκομείου.

138