140/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις νομικού συμβούλου Τασση Απόστολου στα Ιωάννινα στις 13-03-2018 και στις 21-03-2018

140/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις νομικού συμβούλου Τασση Απόστολου στα Ιωάννινα στις 13-03-2018 και στις 21-03-2018

140

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο