14/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για μισθοδοσία και απόδοση κρατήσεων έτους 2018.

14/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για μισθοδοσία και απόδοση κρατήσεων έτους 2018.

14

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο