15/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για υποχρεωτικές δαπάνες έτους 2018

15/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για υποχρεωτικές δαπάνες έτους 2018

15

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο