160/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για παρακολούθηση – συντήρηση συστημάτων ασφαλείας Δημοτικών Εγκαταστάσεων

160/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για παρακολούθηση – συντήρηση συστημάτων ασφαλείας Δημοτικών Εγκαταστάσεων

160

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο